CEIP XALOC

       
CURS 2019-20

EDUCACIÓ INFANTIL (AQUESTS CURS ESCOLAR NO HI HA LLIBRES DE TEXTE)
4t Ed. Infantil (3 anys)

5è Ed. Infantil (4 anys)
6è Ed. Infantil (5 anys)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r
2n
3r
4t
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i de 6è d'educació primària es podran adherir al programa de reutilització de llibres que organitza l'ajuntament de Calvià. Per fer-ho hauran de comunicar-ho a l'AMIPA del centre escolar abans del 26 de juny.