CEIP XALOC

RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

Al CEIP Xaloc considerem fonamental la relació família - escola per tal d'afavorir el desenvolupament dels nostres alumnes; La relació sistemàtica entre les famílies i l'escola facilita el coneixement mutuu i el compartir un projecte comú .
És per això que plantegem diversos canals de comunicació i participació dels pares a la vida de l'Escola :

  • Agenda escolar
  • Família tutor ( entrevista personal )
  • Família - Coordinador cicle o Equip Directiu
  • Associació de Mares i Pares
  • Consell escolar
  • Participació en festes i tradicions

Informacions de principi de curs
Documents importants