CEIP XALOC

DOCUMENTS IMPORTANTS

Dins aquesta secció trobareu tots els documents que cal aportar al centre sobre el vostre fill/a i tots aquells documents que vos poden ser pràctics i d'ajuda per a la comunicació amb el tutor/centre durant el curs escolar. Per a veurel's situau-vos a sobre del corresponent enllaç PDF  i després feis clic per a obrir-los.

DESCARREGA DOCUMENTS
 Butlletí: Fitxa Educació Física: Educació Primària
  Butlletí: Fitxa Psicomotricitat: Educació Infantil
   Butlletí: Fitxa dades personals de l'alumne/a
   Butlletí: Fitxa autorització medicament
   Butlletí: Fitxa autorització sortir del centre a les 14:00h sense pare,mare,tutor
  Butlletí: Fitxa autorització sortir menjador a les 16:00h sense pare,mare,tutor
   Butlletí: Fitxa autorització trasllat amb ambulància