CEIP XALOC

DESPESES ESCOLARS

En primer lloc informar-vos sobre el pagament de material escolar i fotocòpies que és de 50 € anuals per educació primària i 53 € anuals per educació Infantil. Cada alumne/a realitzarà l’ingrés, abans deL 31 d’octubre, al compte corrent de l’escola.

 Les famílies de 3 germans, el tercer germà tendra un descompte del 50% (per tant el tercer membre de la família només haurà d’abonar 25€). 

Si teniu qualque tipus de dubte o problema passeu per secretaria.  

FORMA DE PAGAMENT Ingrés al compte de l'escola:

Número: ES66 2038 3460 0560 0007 4903 de BANKIA

És molt important indicar el nom i el curs de l’alumne/a.