CEIP XALOC

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són molt diverses i són ofertades per diferentes entitats, ajuntament, empreses privades o la mateixa AMIPA.
Per conèixer les activitats duites a terme en el centre escolar durant el curs cal dirigir-se a l'AMIPA del centre.