CEIP XALOC

WIKIS DE L'ESCOLAEl curs 2009-10el professorat del centre es va formar amb noves tecnologies i varen crear una sèrie de wikis al centre.
El que intentam és que tant mestres, com alumnes i pares siguin part activa de la vida escolar i creiem que les noves tecnologies són un camí per aconseguir-ho.

Gestió CEIP Xaloc
http://gestioceipxaloc.wikispaces.com/
Educació Infantil
http://sortidesescolars5anysa.wikispaces.com
http://p4bceipxaloc.wikispaces.com
Educació Primària
http://primercicleceipxaloc.wikispaces.com/
http://segonciclexaloc.wikispaces.com
http://tercer-cicle-xaloc.wikispaces.com