CEIP XALOC

CALAIX DE MESTRELEGISLACIÓ     CURRICULUM XARXIPÈLAG 2.0
Inspecció educativa. Normativa Curriculums des les Illes Balears primaria.ieduca.caib.es
Subministrament paper
Enseñanzas mínimas BOE 8
de desembre 2006
Coordinacio Tic

Curriculum de religión católica
(BOE, 3 juliol 2007)
Informàtica educativa
Permisos i llicències Seccions Europees WEIBMAIL
Accidents escolars Questionari
Atenció a la diversitat Control internet (I-Control)
          · PT PRÀCTIQUES UIB
Documentació Inspecció Estudis mestres primaria , estudis mestres infantil
Documentació convivència inspecció Documentació

Presentació Vicedegà Primària de la UIB. Temàtica: Informació d'estudis de Grau i del seu practicum
Actuación de los organos colegiados problemática y respuestas
CURSOS DE FORMACIÓ AL CENTRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
(CURS CCBB AL CEIP XALOC)
     XESTIB
Microtaller de Blocs Competències bàsiques Illes Balears Ajuda Gestib WEB (wiki)
Microtaller de Wikis Avaluació i competències bàsiques. Catalunya. Canvi de contrassenya
Formacio TIC-TAC 2011-12 Blog del CP Ca'n Cantó Sol·licittud d'accés al Gestib Web
Recull d'aplicacions i suggeriments pel suport a les TIC/TAC Sol·licitud de compte d'usuari
Presentació interessant recursos TIC
REUNIONS REPRESENTANT DE CLAUSTRE MATERIALS DE FORMACIÓ INTERESSANTS MEMBRES DEL CLAUSTRE ACTIVITATS INTERESSANTS
LLENGUA CATALANA
4 de novembre de 2010 II jornades de formació equips directius Pla suport a la lectoescriptura
8 de març de 2011 Ponència Jordi Adell realitzada dins el seminari d'equips directius de Calvià einescat
11 de novembre de 2011
convocatòria
Ponència Guida Al·lès al CEIP Xaloc
Servei d'Ensenyament de Llengües
Estrangeres i Programes Exteriors