CEIP XALOC
          
CENTRE

PROFESSORAT

ALUMNAT

SERVEIS

CALENDARI ESCOLAR

DOCUMENTS DE CENTRE

FESTES I CELEBRACIONS

RECURSOS EDUCATIUS

CALAIX DE MESTRE

BLOCS DE L'ESCOLA

P R O F E S S O R A T

E Q U I P    D I R E C T I U
DIRECTOR Vicenç Marí Martínez
CAP D'ESTUDIS Maria LLuisa Viver 
SECRETÀRIA Rosa Albalat

E D U C A C I Ó     I N F A N T I L
3 Anys A Belen Font
4 Anys A Carolina Calafell
4 Anys B Marga Mascaró
5 Anys A  Rosa Reixach
5 Anys B Pili Coll
Mestra +1 Aina Alemany
Mestra +2 Mercè Adrover

E D U C A C I Ó      P R I M À R I A
1r A Mº Carmen Garcia 
1r B Maria Álvarez
2n A Marta Garau
3r A Yolanda López
3r B Macià Tomàs
4t A Maria Lluïsa Viver
4t B Miriam Massanet
5è A Mercedes Delgado
5è B Aina Maria Ramon
6è A Margalida Roca
6è B Titi Fornes
Mestra +1 Joan Barles Bestard

E S P E C I A L I S T E S
MÚSICA Miriam Massanet
ANGLÈS Maria LLuisa Viver
ANGLÈS Benita Álvarez
EDUCACIÓ FÍSICA Vicenç Marí
EDUCACIÓ FÍSICA Tomeu Cerdà
ATE Esperança Roca
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA Rosa Albalat
AUDICIÓ I LLENGUATGE Llorenç Oliver
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Joan Pau Martínez
RELIGIÓ Esther Pérez
CEIP Xaloc     C / Palmira s/n       07160 Peguera          Tlf: 971687864  Fax:971687853      ceipxaloc@educaib.eu