CEIP XALOC             

RECURSOS EDUCATIUS


PRIMARIA

INFANTIL

RECURSOS
GENERALS

RECURSOS
PER A MARES I PARES

RECURSOS TIC


MATERIAL PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CONEIXEMENT DEL MEDI LLENGUA CATALANA


MATEMÀTIQUES LLENGUA CASTELLANA

EDUCACIÓ MUSICAL PLÀSTICA


EDUCACIÓ FÍSICA LLENGUA ANGLESA


MATERIAL PER L'EDUCACIÓ INFANTIL

RECURSOS EDUCATIUS GENERALS
RECURSOS PER A MARES I PARES


RECURSOS TIC
DOCUMENTS PRESENTACIONS IMATGE MUSICA I SO VIDEO ALTRES EINES