CEIP XALOC
          
CENTRE

PROFESSORAT

ALUMNAT

SERVEIS

CALENDARI ESCOLAR

DOCUMENTS DE CENTRE

FESTES I CELEBRACIONS

RECURSOS EDUCATIUS

CALAIX DE MESTRE

BLOCS DE L'ESCOLA

Projecte educatiu de centre

Concreció curricular 

Programacions Didàctiques 

Reglament d'organitzacio i funcionament - ROF

Pla d'acció tutorial

Pla de Convivència

Projecte Lingüístic

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
PGA
CEIP Xaloc     C / Palmira s/n       07160 Peguera          Tlf: 971687864  Fax:971687853      cpxaloc@educacio.caib.es